Välkommen till Häggviks Gymnasium

Häggviks Gymnasium är en fristående gymnasiesär- och gymnasieskola med idag 171 elever. Gymnasiesärskolan är en fortsättning för elever som gått grundsär- eller träningsskola. Vi erbjuder en 4-årig utbildning med nationella och individuella program. Vi har också gymnasieskola för elever diagnosticerade inom autismspektrum.

Häggviks Gymnasium ligger nära Häggviks centrum i Sollentuna med gångavstånd till pendeltåg och buss. Undervisningen bedrivs i nyrenoverade lokaler med modern utrustning och utformas individuellt efter varje elevs förmåga och behov.

Häggviks Gymnasium erbjuder utbildning och omsorg av hög kvalitet. Vi ger eleverna kunskaper och färdigheter inför vuxenlivet. Skolan driver sin verksamhet med fokus på ständig utveckling och undervisningen bygger på individuellt utformade insatser i en anpassad miljö med hög vuxentäthet.

 

Vi är en skola som sätter kunskap och kompetens, men också trygghet, delaktighet och självständighet i centrum.

Eleverna och deras behov styr den pedagogiska verksamheten och varje elev undervisas utifrån sina egna förutsättningar med strukturell och tydliggörande pedagogik. Alla elever har en personligt elevanpassad studieplan.

Användandet av kognitivt stöd och datorer är väl utvecklat inom samtliga undervisningsgrupper och IT-användningen som läromedel är ett naturligt verktyg i det pedagogiska arbetet. Skolan präglas av arbetsglädje och eleverna sätts i centrum för ett livslångt lärande. Hälsa och rörelsetema genomsyrar hela skolans verksamhet. Vi arbetar med att hålla en hälsosam profil med sund kosthållning samt mycket rörelse och motion.

 

Vår värdegrund

Häggviks Gymnasium, och övriga verksamheter inom Utvecklingspedagogik, har en gemensam värdegrund.  Alla som arbetar inom Utvecklingspedagogik har varit delaktiga i framtagningen av denna.

Vår värdegrund:

 

Framåt, tillsammans med hjärta och klokhet

Utvecklingspedagogiks värderingar