Trygg på Häggvik

Trygghetsgrupp

Trygghetsgruppen arbetar preventivt för att motverka mobbning, våld, skadegörelse, sexuella trakasserier och rasism. Målet är att skapa en miljö där alla individer respekteras och får möjlighet att växa och utvecklas efter egna förutsättningar i harmoni med sig själva och omgivningen. Skolkurator Sara Hallén leder Trygghetsgruppen.
 

 

Kristeam

Ett kristeam finns på skolan. Gruppen träffas 1-2 gånger per termin. Gruppen finns som stöd för elever, personal och föräldrar vid krissituation. Rektor leder, samordnar och fördelar gruppens arbete.