Gymnasium

Gymnasieutbildningen vid Häggviks Gymnasium vänder sig enbart till elever som har en diagnos inom autismspektrum. Vi erbjuder mindre studiegrupper i en lugn studiemiljö.

Utbildningen är individanpassad med tydliggörande pedagogik och tydlig struktur där vi utgår från elevens förutsättningar.

Ansökan: Du söker till vår gymnasieskola via gymnasieantagningen. Läs mer om hur du går tillväga här!

 

För mer information, kontakta

  • Johan Thorsell, rektor

Introduktionsprogram

Individuellt alternativ

För elever som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till nationella program eller yrkesprogram. Utbildningen utformas utifrån elevens behov och förutsättningar och kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen eller karaktärsämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser och praktik, kan ingå i utbildningen.