Gymnasiesärskola

Den nya gymnasiesärskolan startade höstterminen 2013. I den finns nio nya nationella program samt det individuella programmet.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om gymnasiesärskolan 2013: Länk till Skolverket. Häggviks Gymnasium erbjuder från och med höstterminen 2014 följande program: 

Individuella programmet

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen.

De individuella programmen består av följande sex ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

De individuella programmen har inga programmål. Utbildningen på ett individuellt program utformas utifrån den enskilde elevens behov och förutsättningar. Om en elev har förutsättningar kan en kombination av ämnesområden och kurser från något av de nationella programmen läsas. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om det individuella programmet: Länk till Skolverket.

På Häggviks Gymnasium erbjuder vi följande inriktningar inom det individuella programmet:

  • Allmän inriktning
  • Inriktning mot trädgård
  • Inriktning mot idrott och friluftsliv

 

Här nedan kan du ladda hem information om det individuella programmet.

Skolverkets programblad för Individuella programmet.

Skolverkets programblad för Indivduella programmet (lättläst).

 

 

Elevuppträdande vid Häggviks Gymnasium.

Nationella program

Det finns nio nationella program i gymnasiesärskolan,  fyra av dessa erbjuder vi på Häggviks Gymnasium. De nationella programmen ska förbereda eleverna för ett yrkesliv. Programmet för estetiska verksamheter och programmet för samhälle, natur och språk förbereder också för fortsatta studier på till exempel folkhögskola.

På Häggviks Gymnasium erbjuder vi följande nationella program:

Programmet för administration, handel och varuhantering

Vi erbjuder det nationella programmet för administration, handel och varuhantering. Utbildningen är ett yrkesinriktat program som passar dig som tycker om att jobba med olika praktiska saker som till exempel postsortering, arbeta i en butik med försäljning och uppackning av varor eller lagerarbete. Givetvis läser du också ämnen som svenska, matematik, engelska och samhällskunskap. Under dina skolår gör du minst 22 veckors utbildning på en arbetsplats. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om programmet för administration, handel och varuhantering: Länk till Skolverket.

Skolverkets programblad för Administration, handel och varuhantering

Skolverkets programblad för Administration, handel och varuhantering (lättläst)

Här nedan kan du ladda ner poängplanen för administration, handel och varuhantering på Häggviks Gymnasium.

Badge-försäljning på programmet för administration, handel och varuhantering vid Häggviks Gymnasium.

Programmet för estetiska verksamheter

Programmet ger eleverna kunskaper inom olika estetiska uttrycksformer. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete där estetisk förmåga tas till vara. Det ska också kunna leda till fortsatta studier på till exempel folkhögskola. Utbildningen ger eleverna möjligheter att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Gemensamma projekt bidrar till samverkan mellan olika estetiska uttrycksformer. Minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande är obligatoriskt under utbildningen. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om programmet för estetiska verksamheter: Länk till Skolverket.

Skolverkets programblad för Estetiska verksamheter.

Skolverkets programblad för Estetiska verksamheter (lättläst).

På Häggviks Gymnasium har programmet inriktning mot media. Här nedan kan du ladda ner poängplanen för estetiska verksamheter på Häggviks Gymnasium.

På det estetiska programmet får eleverna fotografera - som här, på skolgården.

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet är ett yrkesinriktat program och ska ge eleverna kunskaper för arbete med t.ex. service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel. Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande inom besöksnäringarna samt färdigheter i matlagning. Minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande är obligatoriskt under utbildningen. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om programmet för hotell, restaurang och bageri: Länk till Skolverket.

Skolverkets programblad för Hotell, restaurang och bageri.

Skolverkets programblad för Hotell, restaurang och bageri (lättläst).

Här nedan kan du ladda ner poängplanen för hotell, restaurang och bageri på Häggviks Gymnasium.

Lektion i storköket vid Häggviks Gymnasium.

Programmet för samhälle, natur och språk

Programmet ska ge eleverna kunskaper inom samhällskunskap, naturkunskap och språk och ska kunna leda till fortsatta studier på till exempel folkhögskola. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhälle, individ och natur samt om hur de påverkar och påverkas av varandra. Minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande är obligatoriskt under utbildningen. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om programmet för samhälle, natur och språk: Länk till Skolverket.

Skolverkets programblad för Samhälle, natur och språk.

Skolverkets programblad för Samhälle, natur och språk (lättläst).

Här nedan kan du ladda ner poängplanen för samhälle, natur och språk på Häggviks Gymnasium.

Teorilektion på programmet för Samhälle, natur och språk vid Häggviks Gymnasium.