Bra att veta

Här kan du hitta information om sådant som är viktigt att veta - till exempel lovdagar, datum för föräldrarådet och annat som kan vara bra att ha kännedom om.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska alltid göras till expeditionen, telefon: 08-517 07 100

Viktiga datum

Nedan kan du ladda ner datum för hela läsåret med lov- och studiedagar samt vilka dagar skola och fritids är stängda.

Föräldraråd vid Häggviks Gymnasium

Föräldrarådet är rådgivande och arbetar för meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skolan och hemmet.

Formalia

  • Föräldrarådet träffas en gång per termin.
  • Protokoll skrivs vid varje möte och läggs sedan ut på hemsidan. 
  • Rektor är ordförande och sekreterare bestäms vid mötet.
  • Mötet har en stående dagordning.
  • I föräldrarådet ska det finnas representanter från skolans alla program.

Mötestider läsåret 2017/2018 Onsdag den 18 oktober 18.30 - 19.30, onsdag den 21 mars 18.30 - 19.30

Föräldrarådet 2017/2018 består av Skolrepresentanter: Johan Thorsell,  rektor och Ihréne Hörberg Lindgren, lärare. Föräldrarepresentanter: Annelie Ersson – anners@telia.com Caijsa Andersson – caijsaa@hotmail.com Farida Ziani – farida_ziani@hotmail.com Kristina Rahm – kristina.rahm@gmail.com Lennart Magnusson – lma@manpower.se Marika eller Crister Kaiser – marikakaiser@msn.com, crister.kaiser@cknet.se Mats Olding – mats.olding@swedbank.se Niklas Lund – niklas.lund@peab.se Peter Fagerström – peter.o.fagerstrom@gmail.com Pia Nordström - pia.nordstrom@transportstyrelsen.se Ursula Josephson – ursujose@gmail.com 

Skolskjuts

Här finns kort information om skolskjuts.

Avbokning skolskjuts Föräldrar/vårdnadshavare ska till taxibolaget avboka skolskjuts om elev blir sjuk eller vid annan frånvaro, till exempel ledighet.

Påbokning skolskjuts Föräldrar/vårdnadshavare ska till taxibolaget boka på skolskjuts igen när elev blivit frisk eller ska komma tillbaka från ledighet.

Om du själv skjutsar eleven till skolan behöver du kontakta taxibolaget och avboka taxin på morgonen. Tala samtidigt om ifall hemresan från skolan också ska avbokas eller inte. Om du inte bokar av på morgonen blir det ”bomkörning” för taxi och hemresan avbokas automatiskt av bolaget. Om du själv hämtar eleven på skolan måste du boka av hemresan.

Skolskjuts vid lov All skolskjuts avbokas automatiskt vid lov om man inte har anmält att eleven ska gå på fritids.

Skolskjutsen väntar 5 minuter efter överenskommen hämtningstid och åker sedan vidare. Du kan inte få en ny skolskjutstid om eleven av någon anledning missat den planerade körningen. Det är då ditt ansvar som vårdnadshavare att ta eleven till skolan.

Ändring av tid eller adress Föräldrar/vårdnadshavare kan inte göra ändringar av tider eller adresser. Skolan ska göra dessa ändringar. Obs! Det är viktigt att skolan får önskemål om ändringar i god tid (3-4 dagar innan).

Ansökan om skolskjuts Ansökan måste skickas till hemkommunen inför varje nytt läsår, även om eleven haft skolskjuts innevarande läsår. Blankett att ladda ner ska finnas på kommunens hemsida, om inte, kontakta kommunen. Ansökan bör skickas senast i april månad.

Hjälp med medicinering under skoltid

Om elev behöver hjälp med medicinering under skoltid innebär det att vårdnadshavaren ber om denna hjälp då vederbörande inte är närvarande under skoltid. Det krävs ett läkarintyg från ansvarig behandlare. Intyget visas för mentorn som tar fram en egenvårdblankett som ska fyllas i. En kopia av den ifyllda blanketten lämnas till skolsköterskan.

Det är vårdnadshavares ansvar att ge information om när och hur medicinen ska tas.
Det är personalens ansvar att ge medicin enligt egenvårdsblanketten.

/AnnCharlotte Nygren, skolläkare

Aktivitetsersättning

Från 1 juli det år eleven fyller 19 år har eleven rätt till aktivitetsersättning under resten av skoltiden. Man måste ansöka hos Försäkringskassan om ersättningen och bör göra det senast 1 april. Ansökningsblankett finns på Försäkringskassans hemsida. Via skolexpeditionen kan man få intyg på att man går på särskolegymnasium. Detta ska bifogas ansökan.
 
Om man efter avslutad skolgång inte kan finna ett lönearbete man klarar av kan man ansöka om förnyad aktivitetsersättning. Det bör man göra tidigt på vårterminen det sista läsåret. Boka tid hos husläkare eller behandlande läkare för att få det läkarintyg som måste bifogas ansökan.

Försäkringskassan har mer information på hemsidan www.forsakringskassan.se